Udostępniamy efekt niekomercyjnej inicjatywy
mającej na celu rozpowszechnienie idei wolności.
Stworzona dla wszystkich ludzi by służyć dobrowolnej, bezpłatnej wymianie, propagacji wartości wolnościowych, swobody myśli i działania.
(jest polska wersja inicjatywy HK DANSER ENCORE,
organizacja Magdalena Wilk-Kruszewska).
ŹRÓDŁO: https://www.youtube.com/watch?v=LmfKn…

tekst:
Ja i Ty chcemy tańczyć tak jak tańczył Świat
Tworzyć własne myśli w głowie
Móc decydować znów o sobie!
O o o o o
W harmonii żyć ,
Pełną piersią oddech brać
Tak po prostu radować się
Aż zawibruje z nami cały Świat.
Jesteśmy jak wędrowne ptaki szukające swej wolności, I właśnie po to Tu jesteśmy!
By Światu dać wolność pieśni.
I tańcem też wam pokażemy
Że milczenie się skończyło i nie wróci to co było, Bo ta prawda krzyczy w środku nas
Że to już jest najwyższy czas
Aby Jedność odtąd żyła w nas

Gdy z ekranów znów nadają,
Ci co fałsz nam swój podają, możesz tylko uśmiechnąć się, Mówiąc że to nie dotyczy mnie,
Bo ja już prawdę o was całą wiem.
„Dobra”, które nam podano przy okazji oszukano, Że „Porządek nowy” musi być
Lecz my wiemy jak TU chcemy żyć,
Konsumpcjonizm z naszej Ziemi zmyć
My już wiemy kim jesteśmy,
tę świadomość w sobie nieśmy i nie dajmy dalej siebie zwieść,
By sztuczkami graczy lękać się,
Próżno podsycacie podział serc.
Więc musicie zmienić dietę, lub opuścić tę planetę, Bo karmienia strachem nastał kres.
Przebudzenia fala niesie się !
Z błyskiem Słońca już w nas teraz jest!